شیراز، باهنر شمالی ،ساختمان باران

سوالات متداول

سوالات متداول خرید آپارتمان

اگر سوالاتی درباره خرید واحد ،پیش فروش یا مشارکت مدنی دارید وارد صفحه درستی شده اید. با مشاهده سوالات متداول در صورتی که ابهام شما برطرف نشد می توانید از طریق صفحه تماس با ما با کارشناسان شرکت آفرینش ساز پردیس ارتباط برقرار نمایید.

در قرارداد پیش فروش آپارتمان انتقال سند پس از اتمام پروژه و صدور سندهای واحدها و پرداخت کل ثمن معامله انجام میگردد.

در صورت پرداخت نشدن اقساط بر اساس مفاد قرارداد جریمه های مربوطه اخذ میگردد و چنانچه در طول پروژه‌ عدم پرداخت اقساط بیش از شرایط قرارداد باشد طبق قرارداد مشارکت‌ فسخ و به فرد دیگری واگذار میگردد.

شرکت در قبال قراردادها به عنوان شریک و وکیل تام الختیار پیگیر مراحل صفر تا صد اجرای پروژه و پیگیری صدور اسناد مالکیت میباشد.

در صورت انصراف از پروژه های مشارکت مدنی سود به خریدار تعلق نمی‌گیرد ولی بهتر است‌ که‌ در زمان انصراف توسط عضو به فرد دیگری واگذار شود تا سود حاصل از فروش امتیاز که قابل توجه میباشد به عضو شریک برسد.

در قرارداد پیش فروش آپارتمان انتقال سند پس از اتمام پروژه و صدور سندهای واحدها و پرداخت کل ثمن‌ معامله انجام میگردد.

در مشارکت مدنی امکان واگذاری قرارداد به شخص ثالث بر اساس مفاد قرارداد وجود دارد و در زمان واگذاری باید کل بدهی پرداخت گردد.

در قراردادهای مشارکت مدنی امکان ثبت نام بیش از یک واحد در قالب قراردادهای جداگانه وجود دارد.

پروژه های مشارکت مدنی بر اساس میزان هزينه کرد پروژه،ميباشد ولی پیش فروش بر اساس نرخ روز فروش آپارتمان در محدوده پروژه ميباشد و قطعآ مشارکت مدنی مقرون،به‌صرفه تر ميباشد.